ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಈ ರೈತ ಮುಂದುವರಿಯುತಿದ್ದಾನೆ

ಇಂದಿನ ರೈತ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

ಹೊಸ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾಗಲಿ , ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೈರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ, ಅಪೊಲೋ ವಿರಾಟ್ , ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವ ರೈತರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿರಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ

ಇದು #FarmingKaParivartan

 

ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ

Submission Successful

You will receive a confirmation email shortly.