การรับประกัน

ที่สุดแห่งการรับประกันยาง ครอบคลุมทุกความต้องการ ไร้กังวลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เงื่อนไขความคุ้มครอง

• รับประกัน 6 เดือน สำหรับยางกระบะและรถตู้ รุ่น Altrust เท่านั้น

• รับประกัน 2 ปี สำหรับยางรถยนต์นั่งทุกรุ่น ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานเชิงพาณิชย์

• รับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต 5 ปี

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

ลูกค้าที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ดังนี้ 

นอกเหนือจากการรับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตแล้ว ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับประกันจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองจากบริษัทฯ ในการชดเชยมูลค่าของยางที่เหลืออยู่ นับจากวันที่ลูกค้าซื้อยางอพอลโล กรณีที่ยางได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานจนไม่สามารถปะซ่อมได้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกัน

 1. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง apollotyres.com โดยกรอกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วน
 2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “ลงทะเบียน” ด้านล่าง เพื่อยืนยัน
 3. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ใบรับประกันพิเศษจะถูกส่งไปยังอีเมลของลูกค้าตามที่กรอกไว้
 4. ลูกค้าพิมพ์ใบรับประกันที่ได้รับ เก็บไว้คู่กับใบเสร็จรับเงินจากทางร้านเพื่อใช้อ้างสิทธิ์ในการรับประกันเมื่อยางเสียหาย
 5. หากลูกค้าไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อบริษัทที่หมายเลข 02-700-6700 (เวลาทำการ จันทร์– ศุกร์ 9.00-17.00 น.) หรืออีเมล cs.thailand@apollotyres.com

 ทางบริษัทฯจะส่งรายละเอียดใบรับประกันกลับไปยังอีเมลที่ท่านได้ทำการระบุไว้

การอ้างสิทธิ์การรับประกันและขั้นตอนการเคลม

 1. ลูกค้าจะต้องแสดงยางที่เสียหาย พร้อมใบรับประกัน และใบเสร็จรับเงิน
 2. กรณีเข้าเงื่อนไข ลูกค้าจะได้รับยางเส้นใหม่ รุ่นและขนาดเดียวกับยางเดิมที่ชำรุด หรือ ชดเชยมูลค่าของยางที่เหลืออยู่จากผู้แทนจำหน่ายยางอพอลโลที่เข้าร่วมรายการ
  โดยลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าสึกหรอของดอกยางที่ใช้ไปตามจริง (คำนวณเป็นมิลลิเมตรเทียบกับความลึกดอกยางใหม่ คิดเป็น % เทียบกับราคายาง)

รุ่นยางที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

             ประเภทผลิตภัณฑ์

          ระยะเวลาการรับประกัน

        ความเสียหายที่รับประกัน

             ยางที่อยู่ในเงื่อนไข

        การอ้างสิทธิ์การรับประกัน

            ยางรถยนต์นั่งทุกรุ่น
   ยกเว้นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งาน
   เชิงพาณิชย์ อาทิยางรุ่น Altrust
   Quantum และ Quantum plus

                        2 ปี

           *นับจากวันที่ซื้อยาง

        ยางที่ได้รับความเสียหาย
         จากอุบัติเหตุถูกบาดตำ 
        เบียด บวม แตก เสียหาย
        จนไม่สามารถปะซ่อมได้

    ยางที่ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
            หลังจากวันที่ซื้อยาง

 *มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2561

        แสดงยางที่เสียหายพร้อม
    ใบรับประกันและใบเสร็จรับเงิน

          ยางรุ่น Altrust เท่านั้น

                       6 เดือน

           *นับจากวันที่ซื้อยาง

        ยางที่ได้รับความเสียหาย
         จากอุบัติเหตุถูกบาดตำ 
        เบียด บวม แตก เสียหาย
        จนไม่สามารถปะซ่อมได้

    ยางที่ลงทะเบียนภายใน 30 วัน
            หลังจากวันที่ซื้อยาง

 *มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

        แสดงยางที่เสียหายพร้อม
    ใบรับประกันและใบเสร็จรับเงิน

 

รายการที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกัน

 • ความเสียหายเนื่องจากใช้ลมยางไม่เหมาะสม ที่สูงหรือต่ำกว่าปกติ
 • ยางที่ใช้ในการแข่งรถยนต์ หรือการแข่งขัน
 • ยางที่สึกหรอเร็ว ยางสั่น และ เสียงรบกวนที่เกิดจากยาง
 • ยางที่เสียหายหรือสึกผิดปกติจากปัญหาช่วงล่าง ระบบกันสะเทือน รวมถึง การปรับตั้งศูนย์ล้อไม่เหมาะสม
 • ยางที่เสียหายจากการประกอบใส่ และการปะซ่อมที่ไม่ถูกต้อง
 • ยางที่เสียหายจากการจงใจทำลายยางโดยเจตนา
 • ความลึกดอกยางคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร
 • ใบรับประกันปลอม ข้อมูลในใบรับประกันไม่ถูกต้อง หรือ ลงทะเบียนหลังซื้อเกิน 30 วัน
 • การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมและความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศ
 • การคืนค่าใช้จ่ายสืบเนื่อง ความเสียหายส่วนบุคคลและทางทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
 • ยางที่มีรหัสวันที่ผลิตนานกว่า 60 เดือน ในช่วงเวลาที่อ้างสิทธิ์การรับประกัน
 • ยางรุ่น Quantum Quantum Plus และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์ (สำหรับการรับประกัน 2 ปีเท่านั้น)
 • ยางที่ใช้งานผิดประเภท เช่น ใช้ยางรถยนต์นั่งใส่กับรถตู้โดยสาร หรือ รถกระบะ (สำหรับการรับประกัน 2 ปีเท่านั้น)
 • การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดความสามารถของยาง และการใช้ความเร็วเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด (สำหรับการรับประกัน 6 เดือนเท่านั้น)

 

หมายเหตุ : บริษัทอพอลโลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดผลการตรวจสอบยางชำรุด และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า