ความเป็นส่วนตัวและกฎหมาย

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

บริษัท อพอลโล ไทร์ส จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า “ATL”) เคารพและให้คำมั่นว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ (ต่อไปจะเรียกว่า “ประกาศความเป็นส่วนตัว”) จะนำไปใช้บังคับกับบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่ม (รวมถึงบริษัทที่อยู่ในทวีปยุโรป)

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงการดำเนินการของ ATL ในการคุ้มครองข้อมูลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูลของท่านนั้นจะเป็นไปโดยความสมัครใจและดุลพินิจของท่าน อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์นี้บางประการอาจไม่สามารถเข้าใช้ได้ หากท่านไม่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นนั้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าในกรณีที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับ ATL ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงแนวปฏิบัติของเราในการคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสารบัญข้างล่างนี้แสดงหัวข้อของเนื้อหาที่อยู่ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้:

 1. เราคือใครและสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

 2. นโยบายอื่น ๆ ที่ควรอ่าน

 3. ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากท่าน และการนำไปใช้

 4. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

 5. ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

 6. การเก็บรักษาข้อมูล

 7. สิทธิของท่าน

 8. การติดต่อเรา

 9. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

 

1. เราคือใคร

 เราเป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์ ซึ่งมุ่งขยายกิจการสู่ระดับโลก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของ ATL กรุณาคลิกแถบ “About Us” บนเว็บไซต์ของเรา และเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์และบริการของเราโดยตรง บริษัทที่ระบุไว้ในแถบ "About Us" บนเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล

หากท่านต้องการติดต่อเรา กรุณาดูข้อมูลที่ข้อ 8. ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 

2. เอกสารอื่นๆ ที่ควรอ่าน

แม้ว่าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่ท่านจำต้องทราบเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลของเราและการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในเว็บไซต์ของเรา แต่ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องบางประการ เช่น ประกาศเกี่ยวกับ Cookies รวมถึงเอกสารกฎหมายอื่น ๆ บนเว็บไซต์ เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นต้น เราแนะนำให้ท่านอ่านเอกสารเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง

 

3.  ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากท่านและวิธีการนำข้อมูลไปใช้

ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ท่านอาจต้องกรอกข้อมูล และ/หรือ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านในกรณี ดังนี้

 •  ทำการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์; หรือ
 • ทำการติดต่อกับพวกเราผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆ เช่น ผ่านแบบฟอร์ม Contact Us บนเว็บไซต์ (แบบฟอร์มการติดต่อ)

หากท่านเลือกที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือข้อมูลอื่นๆ ให้แก่เรา ท่านจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่ท่านเปิดเผยกับเรา เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม (เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในนโยบายนี้) และเราจะรักษาความลับในข้อมูลเหล่านั้นอย่างเข้มงวดที่สุด และจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมถึงเลข IP ระบบปฏิบัติการและประเภทของเว็บบราวเซอร์ เพื่อประโยชน์การจัดการระบบ และสำหรับการตรวจสอบแบบแผนและวิธีการในการเข้าดูเว็บไซต์

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปของท่านโดยการใช้ข้อมูล Cookies ซึ่งถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านอาจปฏิเสธการยอมรับ Cookies โดยการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ของท่าน โดยการตั้งค่าดังกล่าว อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ของ ATL ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในประกาศเกี่ยวกับ Cookies 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลที่ท่านให้ไว้สำหรับติดต่อสื่อสารกับเรา เช่น อีเมล หรือการติดต่อผ่านแบบฟอร์ม Contact Us บนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ชื่อบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้กับเราสำหรับการติดต่อสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือต่อไป
 • ข้อมูลการประเมิน: ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเมื่อท่านตอบผลสำรวจ / ตอบแบบสอบถาม/ ส่งคำวิจารณ์ หรือความเห็น ทั้งนี้ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาโดยเฉพาะเจาะจง เช่น การวิจารณ์การให้บริการของเรา และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้:  ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเมื่อท่านลงทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบดิจิตอลต่าง ๆ ของเรา ผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่าน เราจะขอทราบข้อมูลเพื่อการระบุตัวตนของท่านและสำหรับการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน
 • ข้อมูลสถานที่: ข้อมูลที่ท่านให้กับเราระหว่างใช้บริการที่ต้องระบุสถานที่ เช่น บริการค้นหาตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
 • ข้อมูลจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย: ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 

4. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา หรือในกรณีที่ท่านติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อซักถามของท่าน หากมีความจำเป็นในการให้บริการตามที่ท่านร้องขอ เราสามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ ATL อื่น ๆ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอีเมลหรือโฮสติ้ง ผู้จัดหาสินค้า และหน่วยให้บริการลูกค้า เป็นต้น บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการนั้นจะประมวลข้อมูลของท่านในนามของ ATL เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบุคคลดังกล่าว เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม

บริษัทในเครือ ATL หุ้นส่วน และผู้ให้บริการบางราย มีสถานที่ตั้งอยู่นอกเหนือเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศที่มีสำนักงานของ ATL  ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสถานที่ตั้งทั่วโลกของ ATL ได้‌‌ที่นี่

การโอนข้อมูลแก่บริษัท ATL ของเราที่ตั้งอยู่นอกเขต EEA จะถูกคุ้มครองตามข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (อ่านเพิ่มเติมที่นี่) สำหรับผู้ให้บริการและบุคคลภายนอกที่ตั้งอยู่นอกเขต EEA ที่ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของ European Commission นั้น (อ่านเพิ่มเติมที่นี่) เราจะนำข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปที่กล่าวข้างต้นมาใช้บังคับ 

ตัวชี้วัดสำหรับเว็บไซต์นี้อาจถูกใช้ร่วมกันระหว่างเครืออพอลโล บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือ ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันนี้จะเป็นข้อมูลเชิงสรุป (Aggregated Data) และจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน

ATL จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่มีการแจ้งเตือน ต่อเมื่อเป็นการกระทำตามที่กฎหมายกำหนดหรือกระทำไปโดยเจตนาสุจริต โดยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจำเป็นสำหรับ: (ก.) การปฏิบัติตามคำสั่งหรือกระบวนการทางกฎหมายของ ATL หรือของเว็บไซต์ (ข.) การคุ้มครองและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของ ATL และเว็บไซต์ และ (ค.) การกระทำภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนตัวของผู้ใช้งาน ATL เว็บไซต์ของ ATL หรือสาธารณชน 

 

5. ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

การคุ้มครองข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา เราใช้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลที่ประมวลจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการแก้ไขดัดแปลง มาตรการความปลอดภัยจะถูกพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรม

 

6. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่าน นานเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ

ตัวอย่าง หากท่านเป็นลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าของ ATL ATL จะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาของสัญญาที่ท่านหรือบริษัทของท่านได้ทำไว้ และจะเก็บข้อมูลไว้หลังจากสิ้นสุดสัญญาตามความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย สำหรับข้อมูลที่เรารวบรวมจากการติดตามจดหมายข่าวหรือสื่อประชาสัมพันธ์ของเรา จะถูกเก็บไว้จนกว่าท่านจะยกเลิกการติดตามนั้น

 

7. สิทธิของท่าน

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลได้กำหนดสิทธิบางประการ เมื่อมีการประมวลข้อมูลของท่าน โดยสิทธิเหล่านั้นได้แก่:

 1. การได้รับแจ้งให้ทราบ – ท่านมีสิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านอย่างไร

 2. การเข้าถึงข้อมูลของท่าน – ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บรวบรวมได้

 3. การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง – ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อน

 4. การลบข้อมูลของท่าน – ท่านมีสิทธิที่จะลบข้อมูลของท่าน

 5. การจำกัดหรือคัดค้านการประมวลข้อมูล – ท่านมีสิทธิจำกัดหรือขัดขวางมิให้มีการประมวลข้อมูล

 6. การโอนข้อมูล – ท่านมีสิทธิที่จะโอนข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการรายอื่น

เราหวังว่าเราได้ตอบข้อสงสัยทั้งหมดที่ท่านอาจมีเกี่ยวกับกระบวนการประมวลข้อมูลของท่าน หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อที่ dataprivacy@apollotyres.com

หากท่านต้องการยกเลิกการรับข้อความโฆษณาจากเรา ท่านสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยกดลิ้งค์ "unsubscribe" ด้านล่างของอีเมลฉบับนั้น

ในกรณีที่ท่านมีข้อกังวลที่ไม่ได้รับการแก้ไข ท่านมีสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่นของท่าน ซึ่งเราหวังว่าท่านจะไม่ต้องดำเนินการดังกล่าว และเรามุ่งหวังที่จะทำให้ท่านมั่นใจว่าเราจะดำเนินการแก้ไขความไม่พึงพอใจใด ๆ ของท่านอย่างดีที่สุด

 

8. ติดต่อเรา

ATL ให้คำมั่นว่าจะคุ้มครองและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน หากท่านมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราได้ที่อีเมล dataprivacy@apollotyres.com

 

9. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดทราบว่าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ประกาศความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขจะประกาศลงในหน้านี้ โปรดดำเนินการตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อทราบการแก้ไขข้อมูลล่าสุดของประกาศนี้