ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

1.คุกกี้

บริษัท อพอลโล ไทร์ส จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เอทีแอล”) เคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และให้คำมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวนั้น ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า“ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้”)  ใช้ครอบคลุมถึง บริษัทสาขา/กิจการร่วมค้า ของเอทีแอล บริษัทย่อยของบริษัทสาขา บริษัทในเครือ (รวมถึงบริษัทในเครือสัญชาติยุโรป)

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้จะนำไปใช้กับเว็บไซต์ ดังต่อไนี้: www.apollotyres.com

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราโดยตรงนั้น ชื่อหน่วยงานที่แสดงอยู่หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้งานในส่วนหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” (“About Us”) จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

คำว่า “คุกกี้” มักถูกใช้อย่างหลากหลายตามเทคนิคการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่เขียนขึ้นด้วยภาษา HTML, คุกกี้ประเภท Flash, ภาษาบทคำสั่ง (Scripts), ภาพกราฟฟิกที่วางบนเว็บไซต์ (Web Beacons), หรือ Pixel Tags ด้วยเทคนิคการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ผู้ให้บริการสามารถฝังไฟล์ขนาดเล็ก (Text) ลงในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งาน ซึ่งไฟล์ขนาดเล็กดังกล่าวจะถูกดึงออกมาอ่านได้ขณะเข้าใช้งานบนหน้าเว็บในครั้งถัดไป เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน เทคนิคการใช้งานเหล่านี้จะเรียกรวมกันว่า “คุกกี้” คุกกี้สามารถใช้งานเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการเข้าระบบในเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ และปรับเปลี่ยนเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคน

2.คุกกี้ประเภทใดที่เราใช้

เราใช้คุกกี้ตามประเภท ดังต่อไปนี้ :

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และการใช้งานตามคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูลในส่วนเฉพาะที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ หากปราศจากคุกกี้ประเภทนี้ การใช้บริการด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การเข้าเว็บไซต์โดยไม่ใช้รหัสผ่าน หรือการซื้อของลงตะกร้าในเว็บไซต์ จะไม่สามารถทำได้เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการใช้งานในเว็บไซต์ จึงไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

เราใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ของ Google ในการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุที่ผู้ใช้เลือกเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ค้นหาข้อมูลหรือใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา และใช้เพื่อระบุส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่เราต้องทำการปรับปรุง เช่น ระบบนำทางในเว็บไซต์ ประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

คุกกี้วัดประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้สามารถปรับปรุงการใช้งานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้ ข้อมูลที่คุกกี้รวบรวมไว้จะไม่มีการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน

คุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ จะจดจำข้อมูลรายละเอียดการเข้าใช้งานและลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อป้องกันปัญหาการพิมพ์ชื่อผู้ใช้ซ้ำทุกครั้งในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ อีกทั้งจะจดจำข้อมูลภาษาที่ท่านต้องการใช้ คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการ และจะทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์มีความสะดวกและเหมาะสมต่อผู้ใช้งานแต่ละรายมากขึ้น

คุกกี้สำหรับการโฆษณาและสื่อสังคมออนไลน์

คุกกี้ประเภทนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่ท่านเลือกดูข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อจัดสื่อโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของท่าน นอกจากนี้คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นสื่อโฆษณาและช่วยวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมโฆษณาต่างๆ คุกกี้ประเภทนี้มักถูกสร้างขึ้นมาโดยเครื่อข่ายผู้จัดทำโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยคุกกี้จะจดจำเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้งานและข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เช่น ผู้จัดทำโฆษณา ตัวอย่างเช่น เราให้ผู้บุคคลภายนอกจัดโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านในขณะเข้าใช้งานในเว็บไซต์อื่นๆ

นอกจากนี้ สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook และ Twitter สามารถใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้เข้าสู่ระบบหรือไม่ โดยให้ท่านสามารถกดถูกใจ (Like) เนื้อหาต่างๆ หรือส่งต่อเนื้อหาให้เพื่อนของท่าน อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่พวกเขาประสงค์ เช่น เพื่อการโฆษณา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ามาตรฐานของท่าน หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องข้างต้น ท่านสามารถตรวจสอบได้ในหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศโดยสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ

3.ภาพรวมของคุกกี้

ท่านสามารถศึกษาถึงคุกกี้ประเภทต่างๆ ที่เอทีแอลและบุคคลภายนอกใช้งานตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ภาพรวมคุกกี้ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่ปรากฏเท่านั้น เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่มีความคงที่และมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่ข้อมูลคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ในปัจจุบันทั้งหมดอาจไม่สามารถถูกรวบรวมไว้ได้ครบถ้วนตามรายละเอียดภาพรวมคุกกี้ด้านล่างนี้ อีกทั้งคุกกี้บางประเภทอาจถูกปรับปรุงการทำงานหรือหมดอายุการใช้งานไปแล้ว เอทีแอลได้พยายามอย่างดีที่สุดในการรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลนี้ให้ทันสมัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยินดีอย่างยิ่งหากสามารถช่วยเหลือท่านได้ ดังนั้นถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อเรา

คุกกี้ของผู้สร้างเว็บไซต์ (First Party)

ชื่อ

โดเมน

ประเภท

หน้าที่การทำงาน

การเก็บรักษาข้อมูล

JSESSIONID

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

เป็นคุกกี้ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปสำหรับเว็บไซต์ที่เขียนขึ้นในภาษาสคริปท์ (JSP) โดยปกติเจ้าของเว็บไซต์จะใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการดูแลข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ สำหรับการใช้งานชั่วคราวโดยผู้ใช้งานที่ไม่ระบุชื่อ

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

ASP.NET_Sessionld

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

เป็นคุกกี้ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปสำหรับเว็บไซต์ที่เขียนขึ้นโดยโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยีของ Microsoft.NET เป็นพื้นฐาน โดยปกติเจ้าของเว็บไซต์จะใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการดูแลข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ สำหรับการใช้งานชั่วคราวโดยผู้ใช้งานที่ไม่ระบุชื่อ

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

_RequestVerificationToken

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

เป็นคุกกี้ประเภทต่อต้านการปลอมแปลงที่กำหนดโดยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ โดยใช้เทคโนโลยี ASP.NET MVC คุกกี้ประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อหยุดการแสดงเนื้อหาที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้แสดง หรือที่เรียกกันว่า Cross-Site Request Forgery จึงเป็นคุกกี้ที่ไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลจะถูกทำลายไปทันทีเมื่อปิดหน้าเว็บไซต์

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

_gat_UA-87948925-1

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้วัดประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้สร้างขึ้นโดย Google Analytics ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ในรูปแบบจะประกอบไปด้วยรหัสเฉพาะของบัญชีผู้ใช้งานหรือของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้แปลงมาจาก _gat cookie ซึ่งจำกัดข้อมูลที่ Google บันทึกมาเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

30/07/62

_gid

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้วัดประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกับ Google Universal Analytics โดยเป็นคุกกี้ประเภทใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น และนับตั้งแต่ช่วง ฤดูใบไม้ผลิปี 2560 ยังไม่มีข้อมูลใดๆ จาก Google กล่าวถึงคุกกี้ประเภทนี้ คุกกี้ประเภทนี้ทำหน้าที่จัดเก็บและปรับค่าการใช้งานใน แต่ละหน้าที่มีผู้เข้าชม

31/07/62

_ga

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้วัดประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกับ Google Universal Analytics ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่สำคัญต่อบริการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ที่ใช้เป็นการทั่วไป

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจำแนกผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์โดยสุ่มสร้างหมายเลขเพื่อระบุผู้ใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้มีอยู่ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์และใช้เก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าใช้งาน  ระยะเวลาการใช้งานและข้อมูลกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์เว็บไซต์ โดยปกติคุกกี้ประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 2 ปี อย่างไรก็ตามเจ้าของเว็บไซต์สามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนเองได้ตามความต้องการใช้งาน

 

29/07/64

_gat_UA-87948925-3

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้วัดประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้สร้างขึ้นโดย Google Analytics ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ในรูปแบบจะประกอบไปด้วยรหัสเฉพาะของบัญชีผู้ใช้งานหรือของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้แปลงมาจาก _gat cookie ซึ่งจำกัดข้อมูลที่ Google บันทึกมาเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

 

 

30/07/62

_gat

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้วัดประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้เชื่อมต่อกับ Google Universal Analytics ซึ่งตามเอกสารระบุว่า คุกกี้ประเภทนี้ใช้จำกัดอัตราการขอเข้าใช้บริการ จำกัดการเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมาก โดยการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะสิ้นสุดหลังจากครบระยะเวลา 10 นาที

30/07/62

_hjlncludedlnSample

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้วัดประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้เชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์การปฏิบัติการและการให้บริการของเว็บไซต์จาก Hot Jar ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐมอลตา โดยคุกกี้จะแสดงผู้เข้าใช้งานในเว็บในแต่ละช่วงและระบุให้ผู้ใช้งานเหล่านั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้ชมเว็บ

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

gcl_au

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมาย

ใช้งานโดย GoogleAdSense เพื่อทดลองประสิทธิภาพของโฆษณาในแต่ละเว็บไซต์ที่ใช้บริการเครื่องมือดังกล่าว

28/10/62

_fbp

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมาย

Facebook ใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการส่งชุดโฆษณาสินค้าต่างๆ เช่น การเปิดประมูลสินค้าแบบเรียลไทม์ จากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้จัดทำโฆษณา

28/10/62

_gat_gtag_UA_87948925_6

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เพื่อการปฏิบัติงาน

ใช้ในการบันทึกการใช้งานหรือเป้าหมายต่างๆ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และระบุการตลาดในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้งาน

30/07/62

PortalAlias

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้จะกำหนดการเข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างปลอดภัย โดยบังคับให้หน้าเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเชื่อมต่อข้อมูลกับคุกกี้ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (SSL)เชื่อมต่อกับจาวาแพลตฟอร์มของโปรแกรมแบบมัลติเทียร์ (J2EE) หรือเมื่อเจ้าของเว็บไซต์เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session)

Com.sap.engine.security.authentication.original_application_url

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้เป็นระบบจดจำตัวบุคคลผู้ใช้งานในเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลการลงชื่อเข้าระบบของผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานในระบบอีก

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session)

_hjid

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

คุกกี้ประเภทนี้ถูกตั้งค่าไว้ เมื่อมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีรหัส Hotjar เป็นครั้งแรก คุกกี้จะสุ่มเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในการใช้งานบราวเซอร์นั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าใช้งานในครั้งต่อๆ ไปในเว็บไซต์เดิม จะสามารถเชื่อมโยงกับชื่อผู้ใช้งานเดียวกัน  

29/07/63

Saplb_*

เว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ตั้งค่าเพื่อกระจายข้อมูลจำนวนมากในการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session)

บุคคลภายนอก

ชื่อ

ประเภท

หน้าที่การทำงาน

การเก็บรักษาข้อมูล

datr

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Facebook เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ ซึ่งFacebook เป็นผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ในฐานะบุคคลภายนอกที่เป็น       ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Facebook จะทำการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานตามความสนใจของผู้ใช้งานผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น ปุ่มกดถูกใจ (Like) ซึ่งมีอยู่ในหลายเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จึงใช้เพื่อจัดโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเมื่อมีการเข้าใช้งานในระบบ ซึ่งในปี 2557 เริ่มมีการให้บริการโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายในเว็บไซต์อื่นๆ เหมือนกับการให้บริการของบริษัทที่ทำธุรกิจการตลาดออนไลน์ คุ้กกี้ประเภทนี้ระบุถึงเว็บไซต์ที่ทำการเชื่อมต่อกับFacebook แต่ไม่ใช่การเชื่อมต่อโดยตรงกับ Facebook ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่ง Facebook รายงานว่า คุกกี้ประเภทนี้ช่วยรักษาความปลอดภัยและช่วยตรวจสอบการเข้าใช้งานต่างๆ ที่มีความน่าสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจจับ Bot ที่พยายามเจาะเข้าระบบการให้บริการ Facebook กล่าวอีกว่า พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนที่คุกกี้เก็บข้อมูลไว้จะถูกลบไปเมื่อพ้นระยะเวลา 10 วัน คุกกี้ประเภทนี้อ่านข้อมูลได้ผ่านการกดปุ่มถูกใจ (Like) และกดปุ่มอื่นๆในเฟสบุ๊ก รวมถึงการกดเชื่อมโยง (Tags) ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์อื่นๆ

27/10/62

SID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ  Googleใช้คุกกี้ประเภทนี้พร้อมกับ HSID ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้งานกูเกิลและการเข้าใช้งานครั้งล่าสุด

 

27/10/62

HSID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ  Googleใช้คุกกี้ประเภทนี้พร้อมกับ SID ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้งานกูเกิลและการเข้าใช้งานครั้งล่าสุด

 

27/10/62

CMPRO

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

 

 

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Casale Media ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

28/10/62

Fr

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Facebook เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ ซึ่งFacebook เป็นผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ในฐานะบุคคลภายนอกที่เป็น       ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Facebook จะทำการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานตามความสนใจของผู้ใช้งานผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น ปุ่มกดถูกใจ (Like) ซึ่งมีอยู่ในหลายเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จึงใช้เพื่อจัดโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเมื่อมีการเข้าใช้งานในระบบ ซึ่งใน  ปี 2557 เริ่มมีการให้บริการโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายในเว็บไซต์อื่นๆ เหมือนกับการให้บริการของบริษัทที่ทำธุรกิจการตลาดออนไลน์ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบราวเซอร์และชื่อผู้ใช้งานเฉพาะราย ซึ่งนำไปใช้เพื่อการจัดแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย

28/10/62

Auth_token

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Twitter เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือ การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรมเสริม และ Plug-ins ต่าง ๆ เพื่อติดตามและกำหนดเป้าหมาย ปัจจุบัน Twitter ไม่ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ต่างๆ

20/06/76

Ev_sync_enc

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

 

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Adobe ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

29/07/62

KRTB

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

APISID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Google Inc เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ แม้ Google จะเป็นที่รู้จักในฐานะระบบค้นหาข้อมูล แต่บริษัทยังมีสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม รายได้หลักส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการโฆษณา Google ติดตามผู้ใช้งานอย่างครอบคลุม ผ่านการบริการและเว็บไซต์ต่างๆ ของตนเอง และผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ฝังไว้ในเว็บไซต์ จำนวนหลายล้านเว็บไซต์ทั่วโลก โดย Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่องทางการให้บริการข้างต้น เพื่อกำหนดขอบเขตความสนใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และขายพื้นที่โฆษณาแก่หน่วยงานต่างๆ ตามขอบเขตความสนใจข้างต้น รวมถึงจัดเรียงโฆษณาตามเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่โฆษณาของลูกค้าปรากฏอยู่

 

27/10/62

SSID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Media Innovation Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการตลาดออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาโดยธุรกิจหลักคือการให้บริการเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ตามกลุ่มเป้าหมาย

 

27/10/62

Id

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Media Innovation Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการตลาดออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาโดยธุรกิจหลักคือการให้บริการเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ตามกลุ่มเป้าหมาย

28/10/63

mdata

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

28/08/63

KRTBCOOKIE_218

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ  คุกกี้ประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษในการติดตามการเข้าชมวิดีโอของผู้ใช้งาน

28/10/62

VISITOR_INFO1_LIVE

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ คุกกี้ประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษในการติดตามการเข้าชมวิดีโอของผู้ใช้งาน

26/01/63

22978-XUB-7AAAAGNhzAxi

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

Anj

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

AppNexusInc เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการและจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการโฆษณาออนไลน์ต่าง ๆ

 

28/10/62

PREF

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ทั่วไปของ Google ที่ใช้งานสำหรับการบริการต่างๆ ของ Google โดยคุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้งาน ซึ่งจะสามารถใช้จัดสรรโฆษณาที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้งานระบบการค้นหาของ Google (Google Searches)

 

18/06/66

CMID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

 

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Casale Media ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

29/07/63

APISID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

27/10/62

CMST

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Casale Media ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

ไม่มีข้อมูล

demdex

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Adobe-Audience Manager ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับการสร้างประวัติออนไลน์เพื่อทำการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ Adobe Audience Manager สามารถใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานต่างๆ เช่น การระบุผู้ใช้งาน การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวผู้เข้าใช้งาน การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน การจัดทำแผนและรายงานต่างๆ

26/01/63

dpm

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Adobe Audience Manager ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับการสร้างประวัติออนไลน์เพื่อทำการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย

26/01/63

LOGIN_INFO

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

PUBMDCID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

 

28/10/62

CMPRO

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Casale Media ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

twll

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Twitter เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือ การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรมเสริม และ Plug-ins ต่าง ๆ เพื่อติดตามและกำหนดเป้าหมาย ปัจจุบัน Twitter ไม่ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ต่างๆ

 

21/06/66

22922-XUCCcwAAAJE8SX6I

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

PUBMDCID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

GPS

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

 

30/07/62

Secure_session

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Twitter เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือ การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรมเสริม และ Plug-ins ต่าง ๆ เพื่อติดตามและกำหนดเป้าหมาย ปัจจุบัน Twitter ไม่ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ต่างๆ

 

20/06/76

PugT

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

22922-XUCO5gAAADhLJkzT

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

22978-XUB3JgAAAlx13Tvh

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

audit

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Rubicon Project เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยบริษัทเป็นผู้จัดทำช่องทางเทคโนโลยีเพื่อการประมูลอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับการโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้ของ Rubicon Project จะสร้างประวัติผู้ใช้งานเพื่อจัดกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละประเภท เพื่อที่จะแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของกลุ่มผู้ใช้งานโดยอ้างอิงจาก รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ในอดีต

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

CMRUM3

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

 

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Casale Media ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

Guest_id

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Twitter เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือ การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรมเสริม และ Plug-ins ต่าง ๆ เพื่อติดตามและกำหนดเป้าหมาย ปัจจุบัน Twitter ไม่ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ต่างๆ

 

 

27/10/62

SSID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

27/10/62

CMST

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Casale Media ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

31/07/62

X_axis_main

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Tealium ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการบริหารจัดการ Tag ของ Tealium เนื่องจากเป็นคุกกี้ที่สามารถใช้ติดตามผลระหว่างโดเมนจึงถูกจัดอยู่ในประเภทคุกกี้เพื่อการใช้กำหนดเป้าหมาย

29/07/63

CMRUM3

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Casale Media ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

29/07/63

__utma

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Twitter เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือ การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรมเสริม และ Plug-ins ต่าง ๆ เพื่อติดตามและกำหนดเป้าหมาย

27/10/62

i

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

 

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ OpenX ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

29/07/63

Uuid2

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ AppNexusInc ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหาและให้บริการเทคโนโลยีสำหรับการโฆษณาออนไลน์

28/10/62

C

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Rubicon Project เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยบริษัทเป็นผู้จัดทำช่องทางเทคโนโลยีเพื่อการประมูลอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับการโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้ของ Rubicon Project จะสร้างประวัติผู้ใช้งานเพื่อจัดกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละประเภท เพื่อที่จะแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของกลุ่มผู้ใช้งานโดยอ้างอิงจาก รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ในอดีต

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

audience

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ spotxchange ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับวิดีโอโฆษณา

29/07/63

IDE

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Doubleclick (Google) ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประมูลแบบเรียลไทม์เพื่อแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณาของกูเกิล

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

LOGIN_INFO

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

 

28/01/64

CMPS

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Casale Media ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

28/10/62

CMID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Casale Media ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

Personalization_id

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Twitter เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือ การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรมเสริม และ Plug-ins ต่าง ๆ เพื่อติดตามและกำหนดเป้าหมาย

28/01/64

SID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Google Inc เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ แม้ Google จะเป็นที่รู้จักในฐานะระบบค้นหาข้อมูล แต่บริษัทยังมีสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม รายได้หลักส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการโฆษณา Google ติดตามผู้ใช้งานอย่างครอบคลุม ผ่านการบริการและเว็บไซต์ต่างๆ ของตนเอง และผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ฝังไว้ในเว็บไซต์ จำนวนหลายล้านเว็บไซต์ทั่วโลก โดย Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่องทางการให้บริการข้างต้น เพื่อกำหนดขอบเขตความสนใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และขายพื้นที่โฆษณาแก่หน่วยงานต่างๆ ตามขอบเขตความสนใจข้างต้น รวมถึงจัดเรียงโฆษณาตามเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่โฆษณาของลูกค้าปรากฏอยู่ Google ใช้คุกกี้ประเภทนี้ควบคู่กับ HSID เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้งานและตรวจสอบระยะเวลาเข้าระบบครั้งล่าสุด

27/10/62

PugT

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

 

29/08/62

SAPISID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Google Inc เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ แม้ Google จะเป็นที่รู้จักในฐานะระบบค้นหาข้อมูล แต่บริษัทยังมีสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม รายได้หลักส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการโฆษณา Google ติดตามผู้ใช้งานอย่างครอบคลุม ผ่านการบริการและเว็บไซต์ต่างๆ ของตนเอง และผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ฝังไว้ในเว็บไซต์ จำนวนหลายล้านเว็บไซต์ทั่วโลก โดย Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่องทางการให้บริการข้างต้น เพื่อกำหนดขอบเขตความสนใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และขายพื้นที่โฆษณาแก่หน่วยงานต่างๆ ตามขอบเขตความสนใจข้างต้น รวมถึงจัดเรียงโฆษณาตามเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่โฆษณาของลูกค้าปรากฏอยู่

 

27/10/62

22978-XUCO5gAAADhLJkzT

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

YSC

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

CMPS

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

 

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Casale Media ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

remember_checked

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Twitter เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือ การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรมเสริม และ Plug-ins ต่าง ๆ เพื่อติดตามและกำหนดเป้าหมาย ปัจจุบัน Twitter ไม่ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ต่างๆ

21/06/66

LOGIN_INFO

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

remember_checked_on

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Twitter เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือ การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรมเสริม และ Plug-ins ต่าง ๆ เพื่อติดตามและกำหนดเป้าหมาย

21/06/62

id

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Doubleclick (Google) ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประมูลแบบเรียลไทม์เพื่อแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณาของกูเกิล

27/10/62

LOGIN_INFO

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

rpb

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Rubicon Projectซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับการโฆษณา

29/08/62

everest_g_v2

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Adobe ซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับโฆษณา

29/07/63

22922-XUB3JgAAAIx13Tvh

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

 

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

22922-XUB-7AAAAGNhzAxi

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

HSID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Google Inc เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ แม้ Google จะเป็นที่รู้จักในฐานะระบบค้นหาข้อมูล แต่บริษัทยังมีสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม รายได้หลักส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการโฆษณา Google ติดตามผู้ใช้งานอย่างครอบคลุม ผ่านการบริการและเว็บไซต์ต่างๆ ของตนเอง และผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ฝังไว้ในเว็บไซต์ จำนวนหลายล้านเว็บไซต์ทั่วโลก โดย Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านช่องทางการให้บริการข้างต้น เพื่อกำหนดขอบเขตความสนใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และขายพื้นที่โฆษณาแก่หน่วยงานต่างๆ ตามขอบเขตความสนใจข้างต้น รวมถึงจัดเรียงโฆษณาตามเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่โฆษณาของลูกค้าปรากฏอยู่ Google ใช้คุกกี้ประเภทนี้ควบคู่กับ SID เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้งานและตรวจสอบระยะเวลาเข้าระบบครั้งล่าสุด

 

27/10/62

put_2243

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

 

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Rubicon Projectซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับการโฆษณา

27/08/62

KRTBCOOKIE_218

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

SAPISID

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

27/10/62

Tfw_exp

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Twitter เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือ การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในฐานะผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรมเสริม และ Plug-ins ต่าง ๆ เพื่อติดตามและกำหนดเป้าหมาย

13/08/62

Rpx

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

Rubicon Project เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนี้ โดยบริษัทเป็นผู้จัดทำช่องทางเทคโนโลยีเพื่อการประมูลอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับการโฆษณาออนไลน์ตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้ของ Rubicon Project จะสร้างประวัติผู้ใช้งานเพื่อจัดกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละประเภท เพื่อที่จะแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของกลุ่มผู้ใช้งานโดยอ้างอิงจาก รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ในอดีต

29/08/62

LOGIN_INFO

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

YouTube เป็นเว็บไซต์หนึ่งของ Google สำหรับการเผยแพร่และแชร์วิดีโอต่างๆ YouTube รวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ผ่านทางวิดีโอที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ร่วมกับข้อมูลของผู้ใช้งานจากเครื่องมืออื่นๆของ Google เพื่อจัดแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ในเครือ Google รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

22978-XUCCcwAAAJE8SX6I

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Pubmatic ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา โดยเจ้าของสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถขายพื้นที่โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายแก่ผู้ซื้อสื่อ ผ่านการประมูลแบบเรียลไทม์

บันทึกข้อมูลไว้ชั่วคราว

(Session Cookies)

khaos

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายสำหรับโฆษณา

ชื่อโดเมนนี้เป็นของ Rubicon Projectซึ่งทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับการโฆษณา

29/07/62

 

4.การถอนความยินยอมและลบคุกกี้

เว็บบราวเซอร์ในปัจจุบันเสนอสิทธิให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการใช้งานได้มากขึ้นทั้งเรื่องการกำหนดให้มีและระยะเวลาของคุกกี้ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าของเว็บและบุคคลภายนอก ท่านสามารถค้นหาคำว่า “คุกกี้” ในเว็บบราวเซอร์โดยใช้ “เมนูช่วยเหลือ” (Help Menu) เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารจัดการคุกกี้ที่ท่านสามารถทำได้ ท่านสามารถเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ของท่าน

ท่านยังสามารถค้นหาวิธีการตั้งค่าดังกล่าวและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ในเว็บบราวเซอร์ของท่าน ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างสมบูรณ์หรืออาจไม่สามารถเข้าใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโฆษณาออนไลน์ที่อิงตามความสนใจของผู้ใช้งาน รวมถึงการเลือกไม่เข้าร่วมใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ http://youronlinechoices.eu

5.ข้อสงสัย

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ dataprivacy@apollotyres.com

6.การเปลี่ยนแปลง

อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราว โดยปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในหน้านี้