Garantie

U kunt vertrouwen op Apollo met 2 jaar garantie

2 jaar garantie

Het volgende is inbegrepen:

 • Band beschadigd als gevolg van botsing
 • Niet te repareren lek
 • Onvoorziene schade

Registreer uw banden

Voorwaarden

Deze garantie kan worden beschouwd als een extra 'pechgarantie' en geldt gedurende twee jaar na de aankoopdatum. Misbruik, verkeerd gebruik of
gebrekkig onderhoud worden niet gedekt, de algemene verkoopvoorwaarden blijven dus van kracht. Hieronder worden details gegeven over wat wel en niet door de garantie wordt gedekt.

Wel garantie:

 • Band beschadigd als gevolg van botsing
 • Niet te repareren lek
 • Onvoorziene schade

Geen garantie:

 • De band raakt beschadigd als gevolg van een te hoge belasting of te lage bandenspanning.
 • Gebruik bij motorsport of op circuits.
 • Onjuiste montage van de band, onbalans van het wiel of onjuiste reparatie.
 • Ongelijke of snelle slijtage als gevolg van mechanische onregelmatigheden in het voertuig, zoals incorrecte wieluitlijning.
 • Onjuiste opslag en weergerelateerde schade.
 • Vandalisme.
 • Kosten voor repatriëring, persoonlijk letsel en materiële schade, montagekosten.
 • Banden met een DOT-code van meer dan 60 maanden oud op het moment dat aanspraak wordt gemaakt op de garantie.