Polityka plików cookie

 

1. Pliki cookie

Firma Apollo Tyres Ltd (dalej zwana „ATL”) szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony. Komunikat dotyczący plików cookie (dalej zwany „komunikatem dotyczącym plików cookie”) obejmuje spółki zależne i spółki joint venture ATL, podmioty stowarzyszone i zależne (w tym jej europejskie jednostki). Firma Apollo Tyres Ltd (dalej zwana „ATL”) szanuje Państwa prywatność i zobowiązana jest do jej ochrony.

Niniejszy komunikat dotyczący plików cookie odnosi się do następującej strony internetowej: www.apollotyres.com

Podczas korzystania z naszej strony internetowej i usług w sposób bezpośredni podmiot wskazany w sekcji „O nas” odwiedzonej przez użytkownika strony pełni funkcję administratora danych.

Termin „pliki cookie” jest często używany jako zbiorcze określenie dla różnych rodzajów środków, takich jak pliki cookie w formacie HTML, Pliki cookie technologii Flash, skrypty, znaki nawigacyjne lub znaczniki pikselowe. W przypadku stosowania każdej z tych technik mały plik (tekstowy), który można odczytać w trakcie dalszego użytkowania, zostaje umieszczony przez serwer internetowy w urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzono stronę internetową. Dla wygody metody te są zwane są dalej wspólnie „plikami cookie”. Pliki cookie są wykorzystywane m.in. w celu: zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, zapisania ustawień, zalogowania się do witryny internetowej, analizowania sposobu korzystania z witryny internetowej i dostosowania zawartości strony internetowej do użytkownika.

 

2. Jakich rodzajów plików cookie używamy

Korzystamy z następujących kategorii plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej oraz korzystanie z jej funkcji, takich jak przechodzenie do zabezpieczonych obszarów strony internetowej. Bez tych plików cookie żądane usługi, np. bezhasłowe logowanie i koszyki, nie mogą być udostępniane. Ponieważ tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, nie można ich wyłączyć bez wywierania znaczącego wpływu na sposób korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookie analizy internetowej

Używamy plików cookie Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci trafiają na naszą witrynę, przeglądają naszą stronę internetową i wskazują obszary, w których możemy ją udoskonalić, takie jak nawigacja, dokonywanie zakupów i kampanie marketingowe.

Pliki cookie związane z wydajnością

Tego rodzaju pliki cookie zbierają informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej i umożliwiają nam udoskonalenie funkcjonalności i wydajności. Dane przechowywane przez te pliki nigdy nie obejmują danych osobowych, na podstawie których można ustalić tożsamość poszczególnych użytkowników.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Pliki cookie związane z funkcjonalnością zapamiętują dane logowania i preferencje użytkownika, aby ułatwić wpisywanie nazwy użytkownika przy uzyskiwaniu dostępu do strony internetowej, a także przywołują preferencje językowe. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do funkcji, które są bardziej dostosowane do wyborów użytkownika, a także zadbania o to, by wizyty były bardziej spersonalizowane i przyjemne.

Pliki cookie dotyczące reklamy i mediów społecznościowych

Tego rodzaju pliki cookie gromadzą informacje dotyczące nawyków związanych z przeglądaniem, aby reklamy był bardziej odpowiednie dla użytkownika i odpowiadały jego zainteresowaniom. Stosuje się je także w celu ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz zmierzenia skuteczności kampanii reklamowej. Pliki cookie są zwykle umieszczane przez zewnętrzne sieci reklamowe. Zapamiętują one odwiedzane przez użytkownika witryny i informacje te są udostępniane stronom trzecim, np. reklamodawcom. Korzystamy np. z usług firm zewnętrznych w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych reklam podczas odwiedzania innych witryn internetowych.

W związku z tym media społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter mogą używać plików cookie, aby sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany i czy może „polubić” daną treść lub przekazać ją swoim znajomym. W zależności od ustawień takie strony mogą wykorzystywać informacje do własnych celów, np. reklamowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach ochrony prywatności tych firm zewnętrznych.

 

3. Przegląd plików cookie

Poniżej znajduje się lista plików cookie umieszczanych przez firmę ATL i przez strony trzecie. Lista ta zawiera najnowsze informacje, a ze względu na zmienny charakter Internetu i zaangażowane strony trzecie możliwe jest, że nie wszystkie aktualne pliki cookie lub strony internetowe można znaleźć bezpośrednio w tym przeglądzie lub że niektóre pliki cookie zostały zmodyfikowane lub wygasły. Firma ATL pragnie zachować tę listę jako aktualną i chętnie udzieli pomocy. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Ta sama firma

Nazwa Domena Typ Funkcja Przechowywanie
JSESSIONID

Nasza witryna internetowa

Absolutnie niezbędne

Sesyjne pliki cookie ogólnego przeznaczenia używane przez strony internetowe stworzone przy użyciu technologii opartych na JSP. Są zwykle używane do zachowania anonimowej sesji użytkownika przez serwer.

 

Sesyjny plik cookie

ASP.NET_SessionId

 

Nasza witryna internetowa

Absolutnie niezbędne

Sesyjne pliki cookie ogólnego przeznaczenia używane przez strony internetowe stworzone przy użyciu technologii opartych na Microsoft .NET. Są zwykle używane do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika przez serwer.

 

Sesyjny plik cookie

__RequestVerificationToken

 

Nasza witryna internetowa

Absolutnie niezbędne

Jest to plik cookie zapobiegający fałszerstwom, utworzony przez aplikacje internetowe stworzone przy użyciu technologii ASP.NET MVC. Ma zapobiegać nieupoważnionemu publikowaniu treści w witrynie, znanego jako atak typu Cross-site request forgery. Nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

 

Sesyjny plik cookie

_gat_UA-87948925-1

 

Nasza witryna internetowa

Wydajność

Jest to plik cookie typu wzór, ustawiony przez Google Analytics, w przypadku którego element wzoru w nazwie zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, do których się odnosi. Wydaje się, że jest to wersja pliku cookie _gat, która służy do ograniczania ilości danych zarejestrowanych przez firmę Google na stronach internetowych o dużym natężeniu ruchu.

 

30/07/19

 

_gid

Nasza witryna internetowa

Wydajność

Ta nazwa pliku cookie jest związana z firmą Google Universal Analytics. Wygląda na to, że jest to nowy plik cookie i od wiosny 2017 r. Google nie udostępnia żadnych informacji.  Wydaje się, że zapisuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony.

 

31/07/19

_ga

 

Nasza witryna internetowa

Wydajność

Ta nazwa pliku cookie stosowana jest przez Google Universal Analytics, co jest kluczową aktualizacją bardziej powszechnie stosowanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie jest używany do rozróżniania użytkowników poprzez przypisywanie wygenerowanego losowo numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym zapytaniu o stronę w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryn.  Domyślnie wygasa on po 2 latach, jednak jest to dostosowywane przez właścicieli witryn.

 

29/07/21

_gat_UA-87948925-3

 

Nasza witryna internetowa

Wydajność

Jest to plik cookie typu wzór, ustawiony przez Google Analytics, w przypadku którego element wzoru w nazwie zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, do których się odnosi. Wydaje się, że jest to wersja pliku cookie _gat, która służy do ograniczania ilości danych zarejestrowanych przez firmę Google na stronach internetowych o dużym natężeniu ruchu.

 

30/07/19

_gat

Nasza witryna internetowa

Wydajność

Ta nazwa pliku cookie jest związana z firmą Google Universal Analytics; zgodnie z dokumentacją jest wykorzystywana w celu ograniczenia częstotliwości zapytań — ograniczając gromadzenie danych na stronach o dużym natężeniu ruchu. Wygasa po 10 minutach.

 

30/07/19

_hjIncludedInSample

 

 

Nasza witryna internetowa

 

Wydajność

 

Ten plik cookie jest skojarzony z funkcją usług analitycznych i usług firmy Hot Jar z siedzibą na Malcie. Umożliwia on unikatową identyfikację osoby odwiedzającej w trakcie pojedynczej sesji przeglądarki i oznacza, że są uwzględniane w próbce widowni.

 

 

Sesyjny plik cookie

gcl_au

Nasza witryna internetowa

Targetowanie

Są używane przez Google AdSense w celu eksperymentowania z wydajnością reklamy na stronach internetowych korzystających z ich usług

 

28/10/19

_fbp

Nasza witryna internetowa

Targetowanie

Używane przez platformę Facebook w celu zapewnienia szeregu produktów reklamowych, takich jak wymiana powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym przez zewnętrzne sieci reklamowe

 

28/10/19

 

_gat_gtag_UA_87948925_6

 

Nasza witryna internetowa

Funkcjonalne pliki cookie

Używane w celu zapisania celów/działań podjętych przez użytkownika na stronie, określonych przez dział marketingowy jako ważne dla użytkownika.

30/07/19

 

PortalAlias

 

Nasza witryna internetowa

Absolutnie niezbędne

Oznacza ticket logowania jako bezpieczny plik cookie, aby wymusić wysyłanie pliku cookie przez przeglądarkę klienta tylko wtedy, gdy zostanie nawiązane połączenie SSL z silnikiem J2EE lub buforowanie wsteczne (zwrotne).

Sesja

com.sap.engine.

security.authentication.

original_application_url

 

Nasza witryna internetowa

Absolutnie niezbędne

Jest to niezbędne w celu zachowania uwierzytelnionych sesji użytkownika i zawiera informacje SSO (single sign-on).

Sesja

_hjid

 

Nasza witryna internetowa

Pliki cookie analizy internetowej

Ten plik cookie jest ustawiany, kiedy klient po raz pierwszy odwiedza stronę ze skryptem Hotjar. Jest on używany do utrzymywania losowego identyfikatora użytkownika, który jest niepowtarzalny dla tej strony w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt na tej samej stronie zostanie przypisane temu samemu identyfikatorowi użytkownika.

 

 

29/07/20

 

saplb_*

 

Nasza witryna internetowa

Absolutnie niezbędne

Ten plik cookie stosowany jest w celu równoważenia obciążenia.

Sesja


Firma zewnętrzna

Nazwa

Typ

Funkcja

Przechowywanie

datr

 

Targetowanie

Domena ta należy do firmy Facebook, największego na świecie serwisu społecznościowego.  Jako zewnętrzny dostawca hostingu, gromadzi on głównie dane o zainteresowaniach użytkowników za pośrednictwem widżetów, takich jak przycisk „Lubię to” znajdujący się na wielu stronach internetowych.  Jest on używany do obsługi ukierunkowanej reklamy skierowanej do użytkowników, gdy są oni zalogowani do powiązanych z nim usług.  W 2014 r. rozpoczęto również obsługę behawioralnie ukierunkowanych reklam na innych stronach internetowych, podobnie jak w przypadku większości firm specjalizujących się w marketingu internetowym. Ten plik cookie identyfikuje przeglądarkę łączącą się z Facebookiem. Nie jest on bezpośrednio powiązany z konkretnym użytkownikiem Facebooka. Firma Facebook informuje, że jest on wykorzystywany do pomocy w zakresie bezpieczeństwa i podejrzanych działań związanych z logowaniem, zwłaszcza w zakresie wykrywania botów próbujących uzyskać dostęp do serwisu.  Twierdzi również, że profil behawioralny związany z każdym plikiem cookie danych jest usuwany po 10 dniach. Ten plik cookie jest również odczytywany za pośrednictwem przycisków i znaczników umieszczonych na wielu różnych stronach internetowych.

 

27/10/19

SID

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID w celu weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego czasu logowania.

 

27/10/19

 

HSID

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Używane przez Google w połączeniu z SID, aby zweryfikować konto użytkownika Google i ostatni czas logowania

 

27/10/19

 

CMPRO

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Casale Media. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

28/10/19

 

Fr

Targetowanie

Domena ta należy do firmy Facebook, największego na świecie serwisu społecznościowego.  Jako zewnętrzny dostawca hostingu, gromadzi on głównie dane o zainteresowaniach użytkowników za pośrednictwem widżetów, takich jak przycisk „Lubię to” znajdujący się na wielu stronach internetowych.  Jest on używany do obsługi ukierunkowanej reklamy skierowanej do użytkowników, gdy są oni zalogowani do powiązanych z nim usług.  W 2014 r. rozpoczęto również obsługę behawioralnie ukierunkowanych reklam na innych stronach internetowych, podobnie jak w przypadku większości firm specjalizujących się w marketingu internetowym. Zawiera unikatowe połączenie przeglądarki i identyfikatora użytkownika, które są wykorzystywane w celu reklam ukierunkowanych.

 

28/10/19

 

Auth_token

Targetowanie

Twitter jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta dla firmy zewnętrznej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i ukierunkowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

 

20/06/33

 

Ev_sync_enc

Targetowanie

Ta domena jest własnością platformy Adobe. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

29/07/20

 

KRTB

Targetowanie

Ta domena jest własnością platformy Pubmatic i obsługuje platformę wymiany powierzchni reklamowej, na której wydawcy mogą sprzedać ukierunkowaną przestrzeń reklamową nabywcom mediów przy użyciu wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesja

APISID

Targetowanie

Google Inc jest właścicielem tej domeny. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów.

 

27/10/19

 

SSID

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Media Innovation Group, amerykańskiej firmy zajmującej się marketingiem cyfrowym. Głównym obszarem działalności firmy jest świadczenie ukierunkowanych usług marketingowych online.

 

27/10/19

 

id

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Media Innovation Group, amerykańskiej firmy zajmującej się marketingiem cyfrowym. Głównym obszarem działalności firmy jest świadczenie ukierunkowanych usług marketingowych online.

 

28/08/20

 

mdata

Targetowanie

Ta domena jest własnością platformy Pubmatic i obsługuje platformę wymiany powierzchni reklamowej, na której wydawcy mogą sprzedać ukierunkowaną przestrzeń reklamową nabywcom mediów przy użyciu wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

28/08/20

 

KRTBCOOKIE_218

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Ten plik cookie jest wykorzystywany jako unikatowy identyfikator do śledzenia oglądania filmów wideo

 

28/10/19

 

VISITOR_INFO1_LIVE

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Ten plik cookie jest wykorzystywany jako unikatowy identyfikator do śledzenia oglądania filmów wideo

 

26/01/20

 

22978-XUB-7AAAAGNhzAxi

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością platformy Pubmatic i obsługuje platformę wymiany powierzchni reklamowej, na której wydawcy mogą sprzedać ukierunkowaną przestrzeń reklamową nabywcom mediów przy użyciu wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesyjne pliki cookie

anj

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy AppNexusInc. Firma oferuje szereg technologii i usług reklamowych online.

 

28/10/19

 

PREF

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Jest to popularny plik cookie Google, którego firma używa w wielu swoich usługach. Przechowuje preferencje użytkownika, które mogą zostać wykorzystane do personalizacji reklam w wyszukiwaniach Google

 

18/06/23

 

CMID

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Casale Media. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

29/07/20

 

APISID

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

 

27/10/19

 

CMST

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Casale Media. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

Nieznana

demdex

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Adobe — Audience Manager.
Główna działalność biznesowa to: Profilowanie online dla marketingu ukierunkowanego. Ten plik cookie pomaga Adobe Audience Manager wykonywać podstawowe funkcje, takie jak identyfikacja odwiedzających, synchronizacja identyfikatorów, segmentacja, modelowanie, raportowanie itp.

 

26/01/20

 

dpm

 

Targetowanie

Adobe Audience Manager jest właścicielem tej domeny. Główną działalnością biznesową jest profilowanie online dla marketingu ukierunkowanego.

 

26/01/20

 

LOGIN_INFO

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

 

Sesyjne pliki cookie

PUBMDCID

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

28/10/19

CMPRO

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Casale Media. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

Sesyjne pliki cookie

twll

 

Targetowanie

Twitter jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta dla firmy zewnętrznej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i ukierunkowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

 

21/06/23

22922-XUCCcwAAAJE8SX6l

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesyjne pliki cookie  

PUBMDCID

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesyjne pliki cookie  

GPS

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

 

30/07/19

secure_session

 

Targetowanie

Twitter jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta dla firmy zewnętrznej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i ukierunkowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

 

20/06/33

PugT

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesyjne pliki cookie  

22922-XUCO5gAAADhLJkzT

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesyjne pliki cookie

22978-XUB3JgAAAIx13Tvh

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesyjne pliki cookie

audit

 

Targetowanie

Rubicon Project jest właścicielem tej domeny. Firma obsługuje platformę technologiczną do zautomatyzowanej wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym. Ich pliki cookie tworzą profile użytkowników w celu umieszczenia osób w kategoriach podzielonych na segmenty, tak aby można było wyświetlać reklamy zgodne z zainteresowaniami w oparciu o wcześniejsze wzorce przeglądania stron internetowych.

 

Sesyjne pliki cookie

CMRUM3

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Casale Media.

Główna działalność biznesowa to: Reklama

Sesyjne pliki cookie

guest_id

 

 

Targetowanie

Twitter jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta dla firmy zewnętrznej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i ukierunkowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

 

27/10/19

SSID

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

 

27/10/19

CMST

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Casale Media. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

31/07/19

x_axis_main

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Tealium i jest związana z korzystaniem przez nią z usług zarządzania tagami. Ponieważ umożliwia śledzenie międzydomenowe, jest klasyfikowana jako obsługująca pliki cookie do targetowania.

 

29/07/20

CMRUM3

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Casale Media. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

29/07/20

__utma

 

Targetowanie

Twitter jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta dla firmy zewnętrznej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i ukierunkowania.

 

27/10/19

i

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością OpenX. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

29/07/20

uuid2

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy AppNexusInc. Firma oferuje szereg technologii i usług reklamowych online.

 

28/10/19

C

 

Targetowanie

Rubicon Project jest właścicielem tej domeny. Firma obsługuje platformę technologiczną do zautomatyzowanej wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym. Ich pliki cookie tworzą profile użytkowników w celu umieszczenia osób w kategoriach podzielonych na segmenty, tak aby można było wyświetlać reklamy zgodne z zainteresowaniami w oparciu o wcześniejsze wzorce przeglądania stron internetowych.

 

Sesyjne pliki cookie

audience

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością platformy spotxchange. Główna działalność biznesowa to: Reklamy wideo

 

29/07/20

IDE

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Doubleclick (Google). Główna działalność biznesowa to: Doubleclick to giełda aukcyjna Google w czasie rzeczywistym

 

Sesyjne pliki cookie

LOGIN_INFO

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

 

28/01/21

CMPS

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Casale Media. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

28/10/19

CMID

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Casale Media. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

Sesyjne pliki cookie  

personalization_id

 

Targetowanie

Twitter jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta dla firmy zewnętrznej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i ukierunkowania.

 

28/01/21

SID

 

Targetowanie

Google Inc jest właścicielem tej domeny. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów. Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID w celu weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego czasu logowania.

 

27/10/19

PugT

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

29/08/19

SAPISID

Targetowanie

Google Inc jest właścicielem tej domeny. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów.

 

27/10/19

22978-XUCO5gAAADhLJkzT

 

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

 

Sesyjne pliki cookie

YSC

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

Sesyjne pliki cookie  

CMPS

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Casale Media. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

Sesyjne pliki cookie

remember_checked

 

Targetowanie

Twitter jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta dla firmy zewnętrznej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i ukierunkowania. Twitter obecnie nie dostarcza informacji na temat korzystania z określonych plików cookie.

 

21/06/23

LOGIN_INFO

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

 

Sesyjne pliki cookie

remember_checked_on

 

Targetowanie

Twitter jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta dla firmy zewnętrznej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i ukierunkowania.

 

21/06/19

id

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością firmy Doubleclick (Google). Główna działalność biznesowa to: Doubleclick to giełda aukcyjna Google w czasie rzeczywistym

 

27/10/19

LOGIN_INFO

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

 

Sesyjne pliki cookie

rpb

 

Targetowanie

Rubicon Project jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

29/08/19

everest_g_v2

 

Targetowanie

Ta domena jest własnością platformy Adobe. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

29/07/20

22922-XUB3JgAAAIx13Tvh

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesyjne pliki cookie

22922-XUB-7AAAAGNhzAxi

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesyjne pliki cookie

HSID

 

Targetowanie

Google Inc jest właścicielem tej domeny. Google jest kojarzony przede wszystkim z wyszukiwarką, jednak firma ta oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. Jej głównym źródłem dochodów jest jednak reklama. Google intensywnie śledzi użytkowników zarówno poprzez swoje własne produkty i strony internetowe, jak i liczne technologie, na których opiera się wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Wykorzystuje dane zebrane z większości tych usług, aby stworzyć profil zainteresowań użytkowników sieci i sprzedawać przestrzeń reklamową firmom na podstawie tych zainteresowań, a także dostosować reklamy do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów. Używane przez Google w połączeniu z SID, aby zweryfikować konto użytkownika Google i ostatni czas logowania

 

27/10/19

put_2243

 

Targetowanie

Rubicon Project jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

27/08/19

KRTBCOOKIE_218

 

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesyjne pliki cookie

SAPISID

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

 

27/10/19

 

tfw_exp

 

 

Targetowanie

Twitter jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Usługi sieci społecznościowych.  W obszarach, w których Twitter pełni funkcję hosta dla firmy zewnętrznej, gromadzi dane za pomocą szeregu wtyczek i integracji, które są wykorzystywane głównie do śledzenia i ukierunkowania.

 

13/08/19

 

rpx

 

Targetowanie

Rubicon Project jest właścicielem tej domeny. Firma obsługuje platformę technologiczną do zautomatyzowanej wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym. Ich pliki cookie tworzą profile użytkowników w celu umieszczenia osób w kategoriach podzielonych na segmenty, tak aby można było wyświetlać reklamy zgodne z zainteresowaniami w oparciu o wcześniejsze wzorce przeglądania stron internetowych.

 

29/08/19

 

LOGIN_INFO

 

Targetowanie

YouTube jest platformą należącą do Google, służącą do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane użytkowników poprzez filmy wideo zamieszczane na stronach internetowych, które są połączone z danymi profilu z innych usług Google w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych użytkownikom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

 

Sesyjne pliki cookie

22978-XUCCcwAAAJE8SX6l

Targetowanie

Pubmatic jest właścicielem tej domeny. Obsługuje platformę wymiany reklamowej, na której wydawcy internetowi mogą sprzedawać ukierunkowaną powierzchnię reklamową nabywcom mediów, korzystając z wymiany powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym.

 

Sesyjne pliki cookie

khaos

Targetowanie

Rubicon Project jest właścicielem tej domeny. Główna działalność biznesowa to: Reklama

 

29/07/19

 

4. Wycofanie zgody i usuwanie plików cookie

Użytkownik może wycofać zgodę na korzystanie z plików cookie na tej stronie internetowej, usuwając pliki cookie na swoim urządzeniu.

Aktualne wersje przeglądarek internetowych zapewniają użytkownikowi udoskonaloną kontrolę w zakresie umieszczania i czasu przechowywania plików cookie zarówno tej samej firmy, jak i firm zewnętrznych. Wyszukaj „pliki cookie” w przeglądarce w menu „Pomoc”, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zarządzania plikami cookie. Można włączyć lub wyłączyć pliki cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.orgJeśli jednak wyłączysz obsługę plików cookie w przeglądarce, możesz nie być w stanie wykonać pewnych czynności na naszej stronie internetowej lub uzyskać prawidłowego dostępu do niektórych jej części. Aby uzyskać więcej informacji o reklamie opartej na zainteresowaniach, a także o tym, jak zrezygnować z tych plików cookie, należy odwiedzić stronę http://youronlinechoices.eu

 

5. Pytania

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego komunikatu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres dataprivacy@apollotyres.com

 

6. Zmiany

Niniejsza informacja może podlegać okresowym zmianom poprzez aktualizację tej strony.