Felhasználási feltételek

 
Ez az oldal tartalmazza az Apollo Tyres Ltd (a továbbiakban: „ATL”) valamennyi weboldalának felhasználási feltételeit, beleértve az ATL leányvállalatainak/vegyes vállalatainak, további szintű leányvállalatainak és társult vállalkozásainak (beleértve, de nem kizárólagosan az európai vállalatokat) weboldalait is. Az ATL bármely weboldalának elérésével, azon való böngészéssel, illetve annak használatával Ön elfogadja, hogy Önre kötelező érvényűek az alábbi felhasználási feltételek:
 
  1. Az ATL minden észszerű erőfeszítést megtesz a webhelyen közzétett információk pontosságának biztosítására.

  2. A webhelyet mindennemű (kifejezett vagy vélelmezett) szavatosság vagy garancia nélkül bocsátjuk az Ön rendelkezésére, és az ATL weboldalának és annak tartalmának Ön általi felhasználása teljes körűen az Ön kockázatára történik. Különösen figyelembe kell vennie az internetes világháló használatával járó kockázatokat. Az ATL nem vállal felelősséget az ATL webhelyén található funkciókért, és nem tartozik felelősséggel semmilyen hibáért, kihagyásért vagy technikai problémáért (ideértve, de nem kizárólagosan a féregvírusokat vagy vírusokat), amelyekkel Ön szembesülhet a webhelyen, sem azért, ha a webhely nem kompatibilis az Ön berendezéseivel, szoftvereivel vagy távközlési kapcsolataival.

  3. Az ATL nem tartozik felelősséggel sem Ön, sem egyetlen harmadik fél felé sem, az ATL webhely használatából fakadó vagy azzal kapcsolatos bármely közvetlen, következményes vagy véletlen veszteségért vagy kárért (ideértve, de nem kizárólagosan a bevételkiesést, az elmaradt nyereséget, a várt megtakarítások elmaradását, a felesleges kiadásokat) vagy bármely közvetlen veszteségért.

  4. Minden szellemi tulajdonjog, ideértve a szerzői jogot és védjegyeket is, amely az ATL által vagy annak névében a webhelyen közzétett anyagokhoz (pl. szöveg és képek) kapcsolódik, a ATL és/vagy annak licencadói/támogatói tulajdona. A webhely tartalma az ATL előzetes írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható, módosítható, továbbítható, terjeszthető, másodközölhető, nem tölthető le, nem tehető közzé vagy semmilyen formában vagy eszközzel nem küldhető el, ideértve, de nem kizárólagosan az elektronikus, mechanikus fénymásolást vagy felvételkészítést is. Ön elfogadja, hogy az itt található vagy rendelkezésre bocsátott anyagok és tartalom kizárólag az Ön általi személyes használatra szolgál, és nem használható fel kereskedelmi célokra, továbbá nem terjeszthető kereskedelmi forgalomban.

  5. Amennyiben az Ön számítógépe nem támogatja a szükséges technológiát, ideértve, de nem kizárólagosan a titkosítást, előfordulhat, hogy nem tud bizonyos szolgáltatásokat használni, vagy nem tud bizonyos információkhoz hozzáférni a webhelyen. 

  6. A webhely tartalmazhat harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat. Az ATL nem rendelkezik ellenőrzéssel az ilyen harmadik fél webhelyek felett, nem feltétlenül támogatja azokat, és nem vállal felelősséget azokért, ideértve azok tartalmát, pontosságát vagy funkcióját is. Ezért az ATL azt tanácsolja, hogy gondosan olvassa el az ilyen harmadik fél webhelyek jogi nyilatkozatait, és folyamatosan tájékozódjon azok esetleges változásairól.

  7. Az ATL mindennemű felelősséget kizár – legyen szó akár szerződéses jogviszonyról, károkozásról (ideértve a gondatlanságért való felelősséget is) vagy egyéb esetről – a harmadik felek által a webhelyen keresztül kínált bármely információ pontosságára, megfelelőségére, minőségére vagy teljes körű voltára, valamint a harmadik felek által a webhelyen keresztül kínált áruk és szolgáltatások értékére és integritására vonatkozóan.

  8. Az AVBV bármely okból, bármikor, saját belátása szerint felfüggesztheti vagy megváltoztathatja a webhelyein kínált szolgáltatások egészét vagy azok bármely részét.

  9. Az ATL fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a jelen Felhasználási feltételeket; és a változtatások azonnal hatályba lépnek, amint a módosított Felhasználási feltételeket közzéteszik a webhelyeken.  A módosított Felhasználási feltételek Ön által elfogadottnak minősülnek, amint Ön ellátogat az ATL webhelyére.